XiaoYang Xiong

Vice General Manager, Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company

XiaoYang Xiong

Vice General Manager, Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company

Biography